Referat afd. 11, bestyrelsesmøde d. 13.6.2016

Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 13.6.2016 kan læses her -klik her-