Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat - afdelingsbestyrelsesmøde
den 13.september 2016, kl. 16.30 i kælderen ved nr. 73
Deltagere: Ismail, Anna-Mai, Jan, Melehat, Anne-Grethe
 
Referent: Ismail
 
Fraværende: Ingen
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
Godkendt
2.  Arrangementer
     Evaluering af Markedsdagen og god 
     kendelse af regnskabet for dagen
Nedenfor er der et regnskab vedr. markedsdagen.. Anna Mai tager ris-ros kassen med til mødet.
 
REGNSKAB FOR MARKEDSDAG D. 13.08.16
  
Udgifter5942,51
  
Gavekort McD250
Gave fra Sportigan150
Pavillon Harald Nyborg875
Basketball Harald Nyborg72
Sodavand Føtex790
Pølsebrød Netto169,95
Morgenmad pålæg, diverse Netto467,39
Kaffe Netto96,17
Hoppeborg995
Bord/stole og lydanlæg1587
Morgenbrød490
  
  
Indtægter1064
  
Salg540
Flaske retur84
Sodavand retur (2 kasser)395
  
Resultat-4923,51
Regnskab godkendt.

Evaluering:
-       Ris-Ros kassen siger mest ros.
-       Kæmpe succes taget omstændighederne taget i betragtning, herunder det vældende regn mm.
-       På selve dagen var der rigtig mange frivillige til både at opsætte og oprydde. Kunne man organisere dem lidt bedre?
-       Anskaffelse af vores eget telt? I stedet for de billige fra Harald Nyborg?
-       En bedre organisering af salg af kaffe/kage pølser mm. Det var lidt uoverskueligt, at det stod midt i det hele. Og gerne bed folk om ikke at tage sin egen mad/drikke med.
-       Vi har vores egne bord/stole. Ikke leje næste gang.
-       Evt. pris for opsættelse af boder for dem som ikke bor i afd.11.
 
3.Eventuelt
 
Ingen