Bestyrelsesmøder

Indkaldelse til ordinær afdelingsbestyrelsesmøde, Stadion Allé, afd. 11,
 Ikast Andelsboligforening.
Mandag d. 11. september 2017 kl. 19.00
Kælderen, Stadion Allé 73
 
 
 
Dagsorden:
1.       Godkendelse af dagsorden.
2.       Godkendelse af forretningsorden.
3.       Konstituering.
a.       Formand.
b.       Sekretær.
4.       Nyt fra FFPT.
5.       Aktiviteter for 2017/2018.
6.       Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper.
7.       Nyt fra administrationen.
8.       Nyt fra beboerne.
9.       Meddelelser og møder for og til bestyrelsen, september.
10.   Ordinære møder for bestyrelsen 2017/2018.
11.   Evt.