Bestyrelsesmøder

 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
den 9. maj 2016, kl. 19.30 Stadion Alle 73, kælderen
 
Deltagere: Ismail og Anna-Mai samt suppleant Anne-Grethe
 
Referent: Ismail
 
Fraværende: Jan og suppleant Melahat.
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
Godkendt.
2. Gensidig orientering
 
Gå holdet fortsætter. Men lidt flere deltagere savnes. Man-ons kl 19.00
 
2a. Fælles Fremtid På Tværs
 
Afbud
2b. Formanden
 
-
2c. Bestyrelsesmedlemmerne
 
Anna Mai deltog i mandags i bålhygge med nogle spejdere. 10-15 mødte op. Tønderne er sat op af spejderne. Vi har fået lov at beholde dem. Uden rist.
Legepladserne. Status? Ønske fra bestyrelsen: smålegehuse, Erik må deltage til vores næste møde. Vi har brochure. Nærmere om proceduren vil vi vide.
3. Siden sidst/opfølgning
    
Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet på at få flere beboere til vores aktiviteter. Flere attraktive aktiviteter kan overvejes
4.    Indkommende emner/forslag fra beboerne
 
Klager over stenene ved p-pladserne samt de ikke-herboendes brug af vores containere fortsætter.
Ønskes: grill-plads. Som i Grundtvigsvej. Praktisk.
Beboerne venter stadig på de nye skabe.
Nogle beboere vil gerne få undersøgt muligheden for at få malet de indvendige døre i lejlighederne.
5.    Arrangementer
 
Anna Mai og Anne Grethe kommer med et udkast til reklamemateriale til vores sommer-fest D. 13. August. Kage, kaffe, sodavand, loppemarked, spændende konkurrence, lege, (rundbold og fodbold mm), osv. Evt kulturelle dans med musik.
Ris-ros samt 'jeg kunne godt tænke mig' kasser opstilles.
6.    Kommende mødedatoer
 
13. Juni, samme tid samme sted.
7.    Eventuelt
 
Ingen