Bestyrelsesmøder

Referat fra ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde, Stadion Allé, afd. 11, Ikast Andelsboligforening.
Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 14.00
 
 
 
Tilstede: Melahat, Jan, Nikolaj, Erik, Kent. Afbud: Vibeke. Fraværende Anne Mai.
 
1 Stillingtagen og ansvarsfordeling til følgende punkter:
a.       Reservation af vask.
Der indføres et forsøg med ”Happy Hour” med prisdifferenciering, som forsøgsordning. Forsøget opstartes senest. 1. maj og kører til afdelingsmødet. Erik etablerer projektet.
b.       Dørspion/Nye døre
Forslag til etablering af dørspion fremlægges på førstkommende afdelingsmøde. Erik indhenter tilbud på 2 muligheder og med deraf følgende huslejekonsekvenser.
c.       Adgangskontrol til kældre.
Det nye belysningssystem i kældrene har medført en mærkbar adfærdsændring. Systemet etableres i de resterende 5 kældre. Er adfærdsændringen vedholdende, etableres der ikke adgangskontrol.
d.       Ny legeplads.
Erik fremkommer med forslagsmuligheder for ny legeplads. Afdelingsbestyrelsen tager stilling til hvilken.
e.       Altandekoration.
Stillingtagen på et senere møde.
f.        Affaldsskure og deres fremtidige anvendelse.
2-5 stk. anvendes til grillhytter. Andre anvendes til. Resterende nedrives. Erik udarbejder plan for hvilke, der er anvendelige. Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning under hensyntagen til øvrige projekter. Kent undersøger de økonomiske muligheder.
g.       Fælleslokaler.
De eksisterende lokaler og områder opfylder de nuværende behov.
h.       Minihaver.
Placeres på de flisebelagte områder. Her anvendes pladser hvor affaldsskurene står. Behovet kendes først efter endt tilmelding d. 1. april.
 
i.         Grønne områder.
Gennemførelse af tidligere beslutning.
j.         Legepladser.
Renovering er gennemført.
k.       Anvendelse af skur ved blok 6.
Skuret er klar. Det er op til afdelingsbestyrelsen at igangsætte aktiviteter.
2. Evt.
Løsthængende ledninger fra paraboler er løst. Trappevask/mangel på samme blev vendt. Muligheder for opsætning af hegn mod parkeringspladsen v/blok 5 blev diskuteret
 
Møde slut kl. 15.45
Ref JK