Bestyrelsesmøder

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, Stadion Allé, afd. 11, Ikast Andelsboligforening.
Mandag d. 14. november 2016 kl. 19.00
 
 
 
Tilstede: Melahat, Jan, Annamai, Vibeke, Louise Fraværende Nikolaj .
 
1 Godkendelse af referat.
Referat godkendt
 
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
 
3. Nyt fra FFPT.
Der er godt gang i julepynten. Syaften forsøges flyttet efter ønske fra deltagerne, men der mangler frivillige til at styre det.
Madklubben mangler også frivillige til at køre videre.
FFPT er i gang med status for 2016 og planlægning af 2017.
D. 17. januar 2017 reserveres til politikerseminar.
I samarbejde med Ikast-Brande kommune forsøges opstartet projekt med bydelsmødre.
 
4. Status på Tysklandsturen.
Rygtet siger 25 tilmeldinger. Busstørrelsen reguleres, såfremt tilmeldingerne når over 50.
 
5. Nyt fra afdelingens beboere.
Intet nyt.
 
6. Nyt fra administrationen.
Intet nyt.
 
 
 
7. Planlægning af 2017
Opstart af arbejdsgruppe om minihaver. FFPT er tovholder. Fra bestyrelsen deltager Melahat og Jan.
I stedet for loppemarked forsøges der med høstfest/gadefest/beboermarked over en weekend i august/september i forbindelse med afdelingsmødet
Legeplads for voksne.
Møde med administrationen i januar 2017.
 
8. Meddelelser om møder for og til bestyrelsen
24. november – fællesmøde i FFPT regi, invitation er udsendt.
 
9. Evt.
En gruppe unge tyrkiske/kurdiske ønsker mulighed for at bruge mødelokalerne til aktiviteter. Melahat er koordinator på projektet. Dog skal toiletfacilitet i så tilfælde repareres.
 
Møde slut kl. 20.30
Ref JK