Bestyrelsesmøder

Indkaldelse til ordinær afdelingsbestyrelsesmøde, Stadion Allé, afd. 11, Ikast Andelsboligforening.
Mandag d. 13. marts 2017 kl. 18.00
Projektlejlighed, Stadion Allé 38 st.th.
 
Dagsorden:
1.       Godkendelse af referat fra sidste møde.
2.       Godkendelse af dagsorden.
3.       Nyt fra Fælles Fremtid på Tværs
4.       Igangsætning og opfølgning af aktiviteter:
a.       Tur til Bazar vest + ekstra aktivitet – tovholder Jan
b.       Beboerweekend, aktiviteter – tovholder Nikolai, Melahat og evt. Anne Grethe
c.       Husorden/reglement – tovholder/udvalg
d.       Orientering om projekt nyttehaver og grillhytter.
5.       Nyt fra afdelingens beboere.
6.       Nyt fra administrationen.
Evt. beslutning om ny forretningsorden
7.       Meddelelser og møder for og til bestyrelsen, marts
Kursus d. 20. april i Skive – tilmelding.
8.       Evt.