Bestyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsesmøde
den 13. juni 2016, kl. 19.00 Stadion Alle 73, kælderen
 
Deltagere: : Ismail, Anna Mai, Melehat og Anne Grethe samt Louise fra Fælles Fremtid På Tværs under punkt 2.
 
Referent: Ismail
 
Fraværende: Jan
 

1. Godkendelse af referat fra sidste mødeGodkendt
2. Gensidig orientering
 
Anne Grethe stopper på sin post til september 2016 og genopstiller ikke. 
 
Mht legepladser, hvorfor skal der være legepladser/(legehuse) foran alle blokke? Alternativt? Tarzanbane eller motionsredskaber kunne tænkes.
2a. Fælles Fremtid På Tværs
 
FFPT oplyste bl.a om infomøde vedr. ungarbejderprojekt. Anna Mai har deltaget. Ansøgningsfrist er den 27. juni. 3 stillinger i alt. Alle ansøgere indkaldes til samtale. Dem, som ikke får jobbet, forsøges at hjælpes videre med at søge andet job. Systue er åbent i sommerferien. 
2b. Formanden
 
-
2c. Bestyrelsesmedlemmerne
 
-
3. Siden sidst/opfølgning
 
-
4.    Indkommende emner/forslag fra beboerne
 
Kælderrummene udfordrer stadig. Der er nogle beboere, der må lære at bruge toilettet. Bestyrelsen vil arbejde for at få sat overvågningskameraer op. Det må på sigt være billigere for os i form af besparede viceværttimer, der skal gå til unødig rengøring samt oprette efter hærværk.
5.    Arrangementer
5 a, b, c osv.
Anne Grethe og Anna Mai har udarbejdet forslag til et udkast til invitation til vores sommerfest. Ismail renskriver den og 'pynter' lidt på den, så den kan bl.a gives til Afd 630, når der er fællesmøde i næste uge.
 
Vi ønsker, at afd 630 deltager til vores sommerfest den 13. august. Ismail kan desværre ikke deltage til fællesmødet pga dialogmøde på Rådhuset kl 16-19 samme dag. På samme måde vil vi også gerne bakke op omkring Afd 630's større arrangementer, hvis vi bliver inviteret.
 
Vi har aftalt at være fleksible mht den 13. august. Foreløbig er det planen, at der skal være forskellige boldspil og turneringer, lidt musik, boder med lopper, pølser, verdenscafe med specialiteter fra forskellige køkkener fra de forskellige lande, kaffe og kage og andet der måtte være spændende. En ris-ros kasse vil være en god ide.
6.    Kommende mødedatoer
 
Kommende mødedato er den 8. august kl 19.00. Melehat har meldt afbud.
7.    Eventuelt
 
Her blev der snakket vidt omkring. Bl.a nye mobile bænke ønskes. Dem vi har, er fastmonteret og kan ikke flyttes rundt. Det gør det mindre sjovt om sommeren, når bænkene ikke kan rykkes til skygge om sommeren.
 
Hvis der kommer et evt. overskud af vores sommerfestival, kan det overvejes at arrangere en familiebustur til et hyggeligt sted, evt. med deltagerbidrag.
 
Anna Mai har mulighed for måske at kunne skaffe nogle håndboldbilletter, så dem som er interesserede kan få mulighed for at se FCM håndbold.  Anna Mai opdaterer os på det punkt når sæsonen starter.
 
Ismail har måske mulighed for at skaffe FCM fodboldbilletter, han vil også opdatere.
 
Bestyrelsen savner lidt mere kompetence/bemyndigelse. Vi brænder alle for at være med men taget i betragtning af at vi reelt set ikke har den store indflydelse, kan vi overveje at droppe. Formanden synes at det vil være et knæk for vores beboerdemokrati. At skabe sådan en kultur for beboerdemokrati er ikke nemt og kan tage lang tid. Formanden mener at vi fortsat skal kæmpe, men han overvejer selv sin fremtid i bestyrelsen.
8.    MarkvandringReferatet fra markvandringen godkendt.