Bestyrelsesmøder

 
Indkaldelse til ordinært afdelingsbestyrelsesmøde, Stadion Allé, afd. 11,
 Ikast Andelsboligforening.
15. maj 2017
Mandag d. 8. maj 2017 kl. 19.00
 
Kælderen, Stadion Allé 73
 
Dagsorden:
1.       Godkendelse af referat fra sidste møde.
2.       Godkendelse af dagsorden.
3.       Nyt fra Fælles Fremtid på Tværs
4.       Igangsætning og opfølgning af aktiviteter:
a.       Tur til Bazar vest + Øhaverne – tovholder Jan
b.       Beboerweekend, aktiviteter – tovholder Nikolai, Melahat og evt. Anne Grethe – Beslutning og uddelegering
c.       Husorden/reglement – tovholder/udvalg – tovholder AnneMai - idéoplæg
d.       Udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet.
5.       Nyt fra afdelingens beboere.
6.       Nyt fra administrationen.
7.       Meddelelser og møder for og til bestyrelsen, maj/juni
8.       Evt.