Bestyrelsesmøder

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde, Stadion Allé, afd. 11, Ikast Andelsboligforening.
Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 19.00
Kælderen Stadion Allé 73
 
Dagsorden:

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde.
2.       Planlægning af Tysklandstur for beboere på Stadion Allé, dato 10. december
3.       Gennemgang af tilbud.
4.       Godkendelse af budget.
5.       Evt.
 
Som aftalt på dialogmødet d. 24. oktober udarbejder jeg et budget for turen og undersøger om det er muligt at administrationen kan stå for tilmeldingen, samt opkrævning af deltagergebyret.
Jeg udarbejder også et udkast til indbydelse.
Dette vil blive fremsendt pr. mail søndag d. 30. oktober senest.
Vel mødt!
 
Jan