Boligstøtteberegning

Boligstøtteberegning og indskudslån

Hvis du bor til leje i en selvstændig lejlighed det vil sige, en lejlighed med eget køkken og bad, kan du måske få hjælp til huslejen i form af boligstøtte. 

Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af:
·         Hvor stor boligen er
·         Huslejens størrelse 
·         Husstandens størrelse, heraf hvor mange børn der er
·         Husstandens indkomst og formue

Boligstøtten er et skattefrit tilskud til din husleje, som du skal søge om hos  Udbetaling Danmark.
Du kan selv prøve at lave en boligstøtteberegning her: https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx

Har du brug for økonomisk hjælp til indskuddet, kan du måske få et indskudslån ved kommunen. Du kan læse mere om det her: http://www.borger.dk/