El, vand og varme

El afregnes direkte med ​din valgte el-leverandør.

Vand betales a/conto hver måned sammen med huslejen,

Varme betales a/conto hver måned sammen med huslejen.
Der udarbejdes et varmeregnskab og vandregnskab hvert år. Forbrugsregnskabsåret går fra 1.1 - 31.12.
Årsaflæsningen foretages af Brunata. På deres hjemmeside kan du følge dit forbrug, via det login du fik tilsendt ved din indflytning http://www.brunata.dk