Bestyrelsesmøder


Dagsorden.

  1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
  2. Referat fra ekstra beboer møde torsdag d 28.04.2022.
  3. Altanerne.
  4. Kontaktliste til beboerne (talte om det, ifbm. besøg fra Fælles Fremtid)
  5. Haunstrup Zoo.
  6. Nyt fra administration.
  7. Nyt fra beboerne.
  8. Evt.
Vi ses i lokalerne i morgen kl 19.00.