Bestyrelsesmøder

 
 1. Godkendelse af referat - Godkendt
 2. Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
 3. Nyt af afdelingen - Markvandring: Basketball bliver fjernet og hegnet bliver sat op (ved blok 5)
  1.  Der er sat 4 ladestandere op på den anden side, hvor der er lige nr.
 4. Nyt fra Administrationen - Beboer møde mandag d 04.09.2023. kl. 17.00
  1.     Det er besluttet at der bliver serveret kaffe og en lille småkage.
 5. Forslag til som skal være på beboermødet - Låse på molloggerne (Grå og Grøn).
                                     - Strøm til Garager eller en elport.
                                     - Grillplads ved blok 5, med pavillon.
 1. Beboer Weekend d 2, 3 og 4 september 2023: 
                                 - Telt bestiller Peter.
 1. - Lørdag: Grill aften kl 17.00 (egen mad og drikkevare)
- Søndag: Rundstykker kl. 10.00 der skal være tilmelding.
                  Bankospil kl 11.30 - Plader 5 kr.
 1. Næste møde aftale med de nye medlemmer mandag d 04.09.2023.
 2. Eventuelt - Der var ingen ting.