Bestyrelsesmøder

 

Referat fra møde d. 31-05-2022

 
Tilstedeværende: Jeanette, Tina J, Kim, Tina, Michael
Ikke tilstede:  Peter
 
Nyt fra afdelingen:  
Beboermøde: 3,4,5 september 2022. lille telt.  
Lørdag D. 3.: Loppemarked kl 10-15 (Vi vil undersøge om de andre afdelinger i andelsboligforeningen vil med?) og grill arengement kl 17 for egne beboere.
Søndag d. 4: Rundstykker og kaffe evt. banko søndag eftermiddag 1 plade 5kr, 3 for en 10’er.
Mandag d. 5.: Afdelingsmøde om aftenen med valg af bestyrelsesmedlemmer. Nemt spise uden for meget oprydning.
 
Genbrugen lukker.
Nyt fra administrationen:
Markvandring på torsdag kl. 15.30.
 
Nyt fra beboere:
Nogen spørger efter dato på Haunstrup tur. Det bliver lørdag d 20/8- 2022. der er enstemmigt flertal i dag. Vi skal stemme igen om det.
Nye borde bænke sæt. Det tager vi til markvandring.
 
Fremtidige Aktiviteter:
Beboerweekend. Tur til Haunstrup.
 
Eventuelt:
Michael og Jeanette stiller ikke op igen til næste valg. Der er snak om at hvis der ikke er nok, som stiller op frivilligt, bliver beboerafdelingen opløst.
Til Næste møde: d. 27 juni.
Sedler til Haunstrup.
beboerweekend